Başvuru Kabul Şartları ve Kontenjanları


2021-2022 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) Programı Öğrenci Kabul Şartları ve Kontenjanı için tıklayınız.


A – BAŞVURU, BİLİMSEL DEĞERLENDİRME SINAVI ve KAYIT TARİHLERİ:

Başvuru Tarihleri  02 Ağustos-13 Ağustos 2021
Yabancı Dil Muafiyet Sınavı*  19 Ağustos 2021 Online
Bilimsel Değerlendirme Sınavı Tarihi  26 Ağustos 2021 Saat 17:30 Online
Sonuçların İlan Tarihi  31 Ağustos 2021
Kayıt Tarihleri  Akademik Takvimde Duyurulacaktır.


For 2021-2022 Fall Semester Materials Science and Technology Master's Degree with Thesis (English) Program Student Acceptance Requirements and Quota please click here.


A – APPLICATION, SCIENTIFIC ASSESSMENT AND REGISTRATION DATES:
Application Dates 02 August-13 August 2021
Foreign Language Exemption Exam* 19 August 2021 Online
Scientific Evaluation Exam Date 26 August 2021 at 17:30 Online
Announcement of Results 31 August 2021
Registration Dates It will be announced in the Academic Calendar.